Wiki

NeoRouterWiki:Translation NRClient ResourceBg

From NeoRouterWiki

Jump to: navigation, search

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<resource CompactMode="1" Language="Bulgarian" LANGID="1026">

<string id="100" value="OLE инициализацията невъзможна. Проверете версията на OLE библиотеките."/>

<string id="104" value="Неуспешна инициализация на Windows sockets."/>

<string id="128" value="Network Explorer\n\nClientUI\n\n\nClientUI.Document\nClientUI.Document"/>

<string id="1000" value="Network Explorer"/>

<string id="1001" value="Включен"/>

<string id="1002" value="Изключен"/>

<string id="1003" value="Статус"/>

<string id="1004" value="Искате ли да изтриете Групата %s?"/>

<string id="1005" value="Искате ли да премахнете Компютъра %s?"/>

<string id="1006" value="Моите компютри"/>

<string id="1007" value="Свързването невъзможно. Моля, свържете се с Вашия администратор."/>

<string id="1008" value="Service initialization failed."/>

<string id="1009" value="Клиентската програма е спряна. Моля, стартирайте клиентската програма."/>

<string id="1010" value="Моля, инсталирайте най-новата версия на NeoRouter."/>

<string id="1011" value="Версията на приложението е несъвместима със сървъра."/>

<string id="1012" value="Версията на клиента е %s \nВерсията на сървъра е %s"/>

<string id="1013" value="Системата не може да Ви допусне.Моля, проверете Потребителското име и Паролата."/>

<string id="1015" value="Групата %s не може да бъде изтрита, защото не е празна."/>

<string id="1016" value="За"/>

<string id="1017" value="Версия"/>

<string id="1018" value="Copyright (C) 2009 NeoRouter Inc."/>

<string id="1019" value="Network Viewer"/>

<string id="1020" value="Списъкът с компютрите е празен"/>

<string id="1021" value="За да добавите Компютър към списъка, отворете меню \n"Компютри" и изберете "Добави Компютър"."/>

<string id="1030" value="Като клиентско приложение\nКато сървърно приложение\nКато сървис"/>

<string id="1031" value="Когато Добавката е избрана\nПри пускане на NeoRouter Network Explorer\nПри свързване на Потребителя\nКогато се зарежда NeoRouter клиента"/>

<string id="1032" value="Без изисквания\nКогато отдалеченият Компютър работи\nКогато отдалеченият Компютър е в спящо състояние"/>

<string id="1033" value="Параметър"/>

<string id="1034" value="Стойност"/>

<string id="1035" value="Изберете името на Компютъра"/>

<string id="1036" value="IP адрес на избрания Компютър"/>

<string id="1037" value="Списък на IP адресите на включените Компютри"/>

<string id="1038" value="Списък на активните Компютри"/>

<string id="1039" value="Списък на всички Компютри"/>

<string id="1040" value="Искате ли да премахнете Добавката %s?"/>

<string id="1041" value="Ръчно\nАвтоматично, след свързване с мрежата\nАвтоматично, със стартиране на Windows"/>

<string id="1042" value="Невалидна Добавка."/>

<string id="1043" value="Вашата версия на Windows не се поддържа. Изисква се Windows XP или по-нова."/>

<string id="1044" value="Налична е нова версия на NeoRouter."/>

<string id="1045" value="Вашата версия е най-новата."/>

<string id="1046" value="Повторно свързване след %d секунди..."/>

<string id="1047" value="Вашият лиценз изтича след %d дни."/>

<string id="1048" value="Вашият лиценз е изтекъл от %d дни."/>

<string id="1049" value="Сървърът не може да обработи повече връзки."/>

<string id="1050" value="Сървърът не може да обслужи повече компютри."/>

<string id="2000" value="Стандартно"/>

<string id="2001" value="Действия"/>

<string id="2101" value="Добавяне"/>

<string id="2102" value="Промяна"/>

<string id="2103" value="Изтриване"/>

<string id="2104" value="Помощ"/>

<string id="2105" value="Промените няма да имат ефект преди да се рестартира NeoRouter client service. Искате ли да рестартирате NeoRouter client service сега?"/>

<string id="2106" value="Свързване с NeoRouter Client Service..."/>

<string id="2107" value="Свързване с NeoRouter сървър..."/>

<string id="2108" value="Повторно свързване с NeoRouter сървър ..."/>

<string id="2109" value="Паролата не може да бъде сменена. Моля, проверете старата парола и опитайте отново."/>

<string id="2110" value="Паролата беше променена."/>

<string id="9122" value="\n&Добавяне или Премахване на бутони"/>

<string id="9123" value="\n&Reset Toolbar"/>

<string id="9135" value="\nPencil"/>

<string id="9136" value="\nFill Color"/>

<string id="9137" value="\nPick Color"/>

<string id="9138" value="\nЛиния"/>

<string id="9139" value="\nПравоъгълник"/>

<string id="9140" value="\nЕлипса"/>

<string id="9141" value="\nКопиране"/>

<string id="9142" value="\nВмъкване"/>

<string id="9143" value="\nИзчистване"/>

<string id="9144" value="\nUndo"/>

<string id="9145" value="\nRedo"/>

<string id="9146" value="\nЗареди от файл"/>

<string id="9148" value="\nНастройка Инструменти"/>

<string id="9149" value="\nЗатваряне"/>

<string id="9150" value="\nРазшири"/>

<string id="9151" value="\nЗатваряне прозорец"/>

<string id="9152" value="\nВъзстановяване на прозореца"/>

<string id="9153" value="\nСмаляване на прозореца"/>

<string id="9155" value="\nMove to P&revious Tab Group"/>

<string id="9156" value="\nMove to Ne&xt Tab Group"/>

<string id="9157" value="\nNew Hori&zontal Tab Group"/>

<string id="9158" value="\nNew &Vertical Tab Group"/>

<string id="9159" value="\nО&тказ"/>

<string id="9160" value="Затваряне"/>

<string id="9161" value="Персонализиране"/>

<string id="9162" value="Ново меню"/>

<string id="9163" value="Custom %d"/>

<string id="9164" value="The toolbar name cannot be blank. Type a name."/>

<string id="9165" value="Вие достигнахте Вашия лимит."/>

<string id="9166" value="A toolbar named '%s' already exists. Type another name."/>

<string id="9167" value="Rename Toolbar"/>

<string id="9168" value="Are you sure you want to delete the '%s' toolbar?"/>

<string id="9169" value="Всички команди"/>

<string id="9170" value="This will delete the record of the commands you've used in this application and restore the default set of visible commands to the menus and toolbars. It will not undo any explicit customizations. Are you sure you want to do this?"/>

<string id="9171" value="Невалидна стойност."/>

<string id="9172" value="Стойността трябва да е между 1 и 1638."/>

<string id="9173" value="Are you sure you want to reset the changes made to the '%s' toolbar?"/>

<string id="9174" value="Вградени менюта"/>

<string id="9175" value="Are you sure you want to reset the key assignments? This action will remove all custom key assignments at the text level."/>

<string id="9176" value="This shortcut is currently assigned.\nDo you want to re-assign this shortcut?"/>

<string id="9177" value="Due to a software update the toolbar '%s' has changed. Would you like to reset your customized toolbar and load the new one?"/>

<string id="9178" value="All Picture Files|*.bmp;*.wmf;*.emf;*.ico;*.dib;*.cur;*.gif;*.jpg|Bitmaps(*.Bmp;*.Dib)|*.bmp;*.dib|Metafiles(*.Wmf;*.Emf)|*.wmf;*.emf|Icons(*.Ico;*.Cur)|*.ico;*.cur|GIF(*.Gif)|*.gif|JPEG(*.Jpg)|*.jpg|All Files(*.*)|*.*||"/>

<string id="9179" value="(System default)"/>

<string id="9180" value="Random"/>

<string id="9181" value="Unfold"/>

<string id="9182" value="Slide"/>

<string id="9183" value="Fade"/>

<string id="9184" value="None"/>

<string id="9185" value="Active Files"/>

<string id="9320" value="Нов"/>

<string id="9321" value="Изтриване"/>

<string id="9322" value="Нагоре"/>

<string id="9323" value="Надолу"/>

<string id="9325" value="Sort Ascending\nSort Ascending"/>

<string id="9326" value="Sort Descending\nSort Descending"/>

<string id="9327" value="Aligns the paragraph at the left margin\nЛяво подравняване"/>

<string id="9328" value="Centers the paragraph between the margins\nЦентрално подравняване"/>

<string id="9329" value="Aligns the paragraph at the right margin\nДясно подравняване"/>

<string id="9330" value="Показване на големи икони\nГолеми икони"/>

<string id="9331" value="Показване на малки икони\nМалки икони"/>

<string id="9332" value="Remove from Outlook Bar"/>

<string id="9333" value="Rename Shortcut"/>

<string id="9334" value="Премахни на Група"/>

<string id="9335" value="Промени име на Група"/>

<string id="9336" value="Име"/>

<string id="9337" value="Размер"/>

<string id="9338" value="Вид"/>

<string id="9339" value="Променен"/>

<string id="9340" value="Автоматично"/>

<string id="9341" value="Персонализирай..."/>

<string id="9342" value="Изберете папка:"/>

<string id="9343" value="..."/>

<string id="9344" value="*.*"/>

<string id="9345" value="Всички файлове (*.*)|*.*||"/>

<string id="9346" value="Име на папка:"/>

<string id="9347" value="Click push pin to keep open"/>

<string id="9348" value="Знаете ли, че..."/>

<string id="9349" value="Избраният файл не съществува."/>

<string id="9350" value="Грешка при отваряне на файл."/>

<string id="9351" value="Цветове"/>

<string id="9352" value="Нов"/>

<string id="9353" value="Текущ"/>

<string id="9354" value="Папки:"/>

<string id="9355" value="Файлове:"/>

<string id="9356" value="Hex"/>

<string id="9357" value="Не достигат памет или ресурси на операционната система."/>

<string id="9358" value="Посоченият файл не беше намерен."/>

<string id="9359" value="Посоченият път не беше намерен."/>

<string id="9360" value="Операционната система отказва достъп до посочения файл."/>

<string id="9361" value="Не достига памет за изпълнение на операцията."/>

<string id="9362" value="The .exe file is invalid (non-Win32® .exe or error in .exe image)."/>

<string id="9363" value="A sharing violation occurred."/>

<string id="9364" value="The file name association is incomplete or invalid."/>

<string id="9365" value="The DDE transaction could not be completed because the request timed out."/>

<string id="9366" value="The DDE transaction failed."/>

<string id="9367" value="The DDE transaction could not be completed because other DDE transactions were being processed."/>

<string id="9368" value="There is no application associated with the given file name extension."/>

<string id="9369" value="The specified dynamic-link library was not found."/>

<string id="9370" value="ГРЕШКА № %d."/>

<string id="9424" value="Стандартни цветове"/>

<string id="9425" value="Tip text"/>

<string id="9432" value="Да"/>

<string id="9433" value="&Да"/>

<string id="9434" value="&Не"/>

<string id="9435" value="&Отново"/>

<string id="9436" value="Отказ"/>

<string id="9437" value="&Затваряне"/>

<string id="9438" value="Покажи &детайли"/>

<string id="9439" value="Скрий &детайли"/>

<string id="9440" value="&Приложи"/>

<string id="9441" value="Помощ"/>

<string id="9900" value="Черен"/>

<string id="9901" value="Кафяв"/>

<string id="9902" value="Маслиненозелен"/>

<string id="9903" value="Тъмнозелен"/>

<string id="9904" value="Dark Teal"/>

<string id="9905" value="Тъмносин"/>

<string id="9906" value="Индиго"/>

<string id="9907" value="Сив-80%"/>

<string id="9908" value="Тъмночервен"/>

<string id="9909" value="Оранжев"/>

<string id="9910" value="Тъмножълт"/>

<string id="9911" value="Зелен"/>

<string id="9912" value="Teal"/>

<string id="9913" value="Син"/>

<string id="9914" value="Сивосин"/>

<string id="9915" value="Сив-50%"/>

<string id="9916" value="Червен"/>

<string id="9917" value="Светлооранжев"/>

<string id="9918" value="Лимонен"/>

<string id="9919" value="Морскозелен"/>

<string id="9920" value="Aqua"/>

<string id="9921" value="Светлосин"/>

<string id="9922" value="Виолетов"/>

<string id="9923" value="Сив-40%"/>

<string id="9924" value="Розов"/>

<string id="9925" value="Златист"/>

<string id="9926" value="Жълт"/>

<string id="9927" value="Яркозелен"/>

<string id="9928" value="Тюркоазен"/>

<string id="9929" value="Небесносин"/>

<string id="9930" value="Виолетов"/>

<string id="9931" value="Сив-25%"/>

<string id="9932" value="Розе"/>

<string id="9933" value="Жълтокафяв"/>

<string id="9934" value="Светложълт"/>

<string id="9935" value="Светлозелен"/>

<string id="9936" value="Светлотюркоазен"/>

<string id="9937" value="Pale Blue"/>

<string id="9938" value="Лавандула"/>

<string id="9939" value="Бял"/>

<string id="9940" value="Сив"/>

<string id="9941" value="Maroon"/>

<string id="9942" value="Маслинен"/>

<string id="9943" value="Navy"/>

<string id="9944" value="Пурпур"/>

<string id="9945" value="Сребрист"/>

<string id="9946" value="Fuchsia"/>

<string id="9947" value="No Fill\nNo Fill"/>

<string id="9948" value="Automatic Color\nAutomatic Color"/>

<string id="9949" value="Още цветове..."/>

<string id="9974" value="Една страница"/>

<string id="9975" value="Две страници"/>

<string id="32774" value="Добавяне компютър"/>

<string id="32775" value="Добавяне група"/>

<string id="35001" value="Customize application appearance, toolbars, and menus\n&Customize..."/>

<string id="35200" value="Arabic"/>

<string id="35201" value="Български"/>

<string id="35202" value="Chinese Simplified"/>

<string id="35203" value="Chinese Traditional"/>

<string id="35204" value="Croatian"/>

<string id="35205" value="Czech"/>

<string id="35206" value="Danish"/>

<string id="35207" value="Dutch"/>

<string id="35208" value="English"/>

<string id="35209" value="Estonian"/>

<string id="35210" value="Finnish"/>

<string id="35211" value="French"/>

<string id="35212" value="German"/>

<string id="35213" value="Greek"/>

<string id="35214" value="Hebrew"/>

<string id="35215" value="Hungarian"/>

<string id="35216" value="Italian"/>

<string id="35217" value="Japanese"/>

<string id="35218" value="Korean"/>

<string id="35219" value="Latvian"/>

<string id="35220" value="Lithuanian"/>

<string id="35221" value="Norwegian"/>

<string id="35222" value="Polish"/>

<string id="35223" value="Portuguese Brazil"/>

<string id="35224" value="Portuguese"/>

<string id="35225" value="Romanian"/>

<string id="35226" value="Russian"/>

<string id="35227" value="Slovak"/>

<string id="35228" value="Slovenian"/>

<string id="35229" value="Spanish"/>

<string id="35230" value="Swedish"/>

<string id="35231" value="Thai"/>

<string id="35232" value="Turkish"/>

<string id="35233" value="Ukrainian"/>

<string id="57344" value="Network Explorer"/>

<string id="57345" value="Готов"/>

<string id="57600" value="Създаване на нов документ\nНов..."/>

<string id="57601" value="Отваряне на документ\nОтваряне..."/>

<string id="57602" value="Затваряне на активния документ\nЗатваряне"/>

<string id="57603" value="Съхраняване на активния документ\nЗапис"/>

<string id="57604" value="Съхраняване на активния документ под ново име\nЗапис като..."/>

<string id="57616" value="Отвори документа"/>

<string id="57617" value="Отвори документа"/>

<string id="57618" value="Отвори документа"/>

<string id="57619" value="Отвори документа"/>

<string id="57620" value="Отвори документа"/>

<string id="57621" value="Отвори документа"/>

<string id="57622" value="Отвори документа"/>

<string id="57623" value="Отвори документа"/>

<string id="57624" value="Отвори документа"/>

<string id="57625" value="Отвори документа"/>

<string id="57626" value="Отвори документа"/>

<string id="57627" value="Отвори документа"/>

<string id="57628" value="Отвори документа"/>

<string id="57629" value="Отвори документа"/>

<string id="57630" value="Отвори документа"/>

<string id="57631" value="Отвори документа"/>

<string id="57632" value="Erase the selection\nErase"/>

<string id="57633" value="Erase everything\nErase All"/>

<string id="57634" value="Copy the selection and put it on the Clipboard\nCopy"/>

<string id="57635" value="Cut the selection and put it on the Clipboard\nCut"/>

<string id="57636" value="Find the specified text\nFind"/>

<string id="57637" value="Insert Clipboard contents\nPaste"/>

<string id="57640" value="Repeat the last action\nRepeat"/>

<string id="57641" value="Replace specific text with different text\nReplace"/>

<string id="57642" value="Select the entire document\nSelect All"/>

<string id="57643" value="Undo the last action\nUndo"/>

<string id="57644" value="Redo the previously undone action\nRedo"/>

<string id="57653" value="Split the active window into panes\nSplit"/>

<string id="57664" value="Показване на информация за програмата, версия и авторски права\nЗа NeoRouter..."/>

<string id="57665" value="Quit the application; prompts to save documents\nExit"/>

<string id="57680" value="Switch to the next window pane\nNext Pane"/>

<string id="57681" value="Switch back to the previous window pane\nPrevious Pane"/>

<string id="59136" value="EXT"/>

<string id="59137" value="CAP"/>

<string id="59138" value="NUM"/>

<string id="59139" value="SCRL"/>

<string id="59140" value="OVR"/>

<string id="59141" value="REC"/>

<string id="59392" value="Show or hide the toolbar\nToggle ToolBar"/>

<string id="59393" value="Show or hide the status bar\nToggle StatusBar"/>

<string id="61184" value="Change the window size"/>

<string id="61185" value="Change the window position"/>

<string id="61186" value="Reduce the window to an icon"/>

<string id="61187" value="Enlarge the window to full size"/>

<string id="61188" value="Switch to the next document window"/>

<string id="61189" value="Switch to the previous document window"/>

<string id="61190" value="Close the active window and prompts to save the documents"/>

<string id="61202" value="Restore the window to normal size"/>

<string id="61203" value="Достигнат е максималният брой Компютри, поддържани от Сървъра."/>

<string id="61440" value="Отваряне"/>

<string id="61441" value="Запис като..."/>

<string id="61442" value="Всички файлове (*.*)"/>

<string id="61443" value="Без име"/>

<string id="61446" value="an unnamed file"/>

<string id="61457" value="&Скрий"/>

<string id="61472" value="No error message is available."/>

<string id="61473" value="An unsupported operation was attempted."/>

<string id="61474" value="A required resource was unavailable."/>

<string id="61475" value="Препълване на паметта."/>

<string id="61476" value="Неопределена грешка."/>

<string id="61477" value="An invalid argument was encountered."/>

<string id="61696" value="Невалидно име на файл."/>

<string id="61697" value="Неуспешно отваряне на документ."/>

<string id="61698" value="Неуспешен запис на документ."/>

<string id="61699" value="Запис на промените в %1?"/>

<string id="61700" value="Неуспешно създаване на нов документ."/>

<string id="61701" value="Файлът е прекалено голям."/>

<string id="61702" value="Could not start print job."/>

<string id="61703" value="Failed to launch help."/>

<string id="61704" value="Грешка в програмата."/>

<string id="61705" value="Command failed."/>

<string id="61706" value="Не достига памет за изпълнение на операцията."/>

<string id="61707" value="System registry entries have been removed and the INI file (if any) was deleted."/>

<string id="61708" value="Not all of the system registry entries (or INI file) were removed."/>

<string id="61709" value="This program requires the file %s, which was not found on this system."/>

<string id="61710" value="This program is linked to the missing export %s in the file %s. This machine may have an incompatible version of %s."/>

<string id="61712" value="Please enter an integer."/>

<string id="61713" value="Please enter a number."/>

<string id="61714" value="Please enter an integer between %1 and %2."/>

<string id="61715" value="Please enter a number between %1 and %2."/>

<string id="61716" value="Please enter no more than %1 characters."/>

<string id="61717" value="Please select a button."/>

<string id="61718" value="Please enter an integer between 0 and 255."/>

<string id="61719" value="Please enter a positive integer."/>

<string id="61720" value="Please enter a date and/or time."/>

<string id="61721" value="Please enter a currency."/>

<string id="61722" value="Please enter a GUID."/>

<string id="61723" value="Please enter a time."/>

<string id="61724" value="Please enter a date."/>

<string id="61728" value="Unexpected file format."/>

<string id="61729" value="%1\nCannot find this file.\nPlease verify that the correct path and file name are given."/>

<string id="61730" value="Destination disk drive is full."/>

<string id="61731" value="Unable to read from %1, it is opened by someone else."/>

<string id="61732" value="Unable to write to %1, it is read-only or opened by someone else."/>

<string id="61733" value="An unexpected error occurred while reading %1."/>

<string id="61734" value="An unexpected error occurred while writing %1."/>

<string id="61744" value="%1: %2\nContinue running script?"/>

<string id="61745" value="Dispatch exception: %1"/>

<string id="61836" value="Unable to read write-only property."/>

<string id="61837" value="Unable to write read-only property."/>

<string id="61840" value="Unable to load mail system support."/>

<string id="61841" value="Mail system DLL is invalid."/>

<string id="61842" value="Send Mail failed to send message."/>

<string id="61856" value="No error occurred."/>

<string id="61857" value="An unknown error occurred while accessing %1."/>

<string id="61858" value="%1 was not found."/>

<string id="61859" value="%1 contains an invalid path."/>

<string id="61860" value="%1 could not be opened because there are too many open files."/>

<string id="61861" value="Access to %1 was denied."/>

<string id="61862" value="An invalid file handle was associated with %1."/>

<string id="61863" value="%1 could not be removed because it is the current directory."/>

<string id="61864" value="%1 could not be created because the directory is full."/>

<string id="61865" value="Seek failed on %1"/>

<string id="61866" value="A hardware I/O error was reported while accessing %1."/>

<string id="61867" value="A sharing violation occurred while accessing %1."/>

<string id="61868" value="A locking violation occurred while accessing %1."/>

<string id="61869" value="Disk full while accessing %1."/>

<string id="61870" value="An attempt was made to access %1 past its end."/>

<string id="61872" value="No error occurred."/>

<string id="61873" value="An unknown error occurred while accessing %1."/>

<string id="61874" value="An attempt was made to write to the reading %1."/>

<string id="61875" value="An attempt was made to access %1 past its end."/>

<string id="61876" value="An attempt was made to read from the writing %1."/>

<string id="61877" value="%1 has a bad format."/>

<string id="61878" value="%1 contained an unexpected object."/>

<string id="61879" value="%1 contains an incorrect schema."/>

<string id="61888" value="точки"/>

<string id="62177" value="Uncheck"/>

<string id="62178" value="Check"/>

<string id="62179" value="Mixed"/>

<menu id="128">

<menuitem caption="&Файл">

<menuitem caption="Действия">

<menuitem/>

</menuitem>

<menuitem/>

<menuitem id="32811" caption="&Добавки..."/>

<menuitem id="32807" caption="&Настройки..."/>

<menuitem caption="&Език">

<menuitem id="32825" caption="Не е намерен"/>

</menuitem>

<menuitem/>

<menuitem id="32829" caption="Промяна на &Паролата..."/>

<menuitem id="32771" caption="&Изход"/>

<menuitem id="32773" caption="&Затваряне"/>

</menuitem>

<menuitem caption="&Компютри">

<menuitem id="32774" caption="Добавяне на компютър"/>

<menuitem id="32803" caption="Премахване на компютър"/>

<menuitem/>

<menuitem id="32775" caption="Създаване на група"/>

<menuitem id="32776" caption="Промяна на група"/>

<menuitem id="32777" caption="Премахване на група"/>

</menuitem>

<menuitem caption="&Помощ">

<menuitem id="32783" caption="Помощ"/>

<menuitem id="32816" caption="Проверка за нова версия..."/>

<menuitem/>

<menuitem id="57664" caption="&За NeoRouter..."/>

</menuitem>

</menu>

<menu id="137">

<menuitem caption="RClickTrayIcon">

<menuitem id="32784" caption="Изход"/>

<menuitem/>

<menuitem id="32785" caption="Отваряне"/>

<menuitem id="32824" caption="Скриване на иконата"/>

<menuitem id="32819" caption="Прекъсване на връзката &и Изход"/>

<menuitem id="32786" caption="Изход"/>

</menuitem>

</menu>

<menu id="155">

<menuitem caption="RClickBuddyList">

<menuitem id="32802" caption="Добави този компютър"/>

</menuitem>

</menu>

<menu id="156">

<menuitem caption="RClickComputer">

<menuitem id="32803" caption="Премахни Компютър"/>

</menuitem>

</menu>

<menu id="157">

<menuitem caption="RClickCategory">

<menuitem id="32774" caption="Добави компютър"/>

<menuitem/>

<menuitem id="32776" caption="Промени Група"/>

<menuitem id="32777" caption="Премахни Група"/>

</menuitem>

</menu>

<menu id="177">

<menuitem caption="&Файл">

<menuitem id="32817" caption="&Връзка..."/>

<menuitem id="32807" caption="&Настройки..."/>

<menuitem/>

<menuitem id="32819" caption="Прекъсване на връзката и И&зход"/>

<menuitem id="32818" caption="&Изход"/>

</menuitem>

<menuitem caption="&Език">

<menuitem id="32825" caption="Не е намерен"/>

</menuitem>

<menuitem caption="&Помощ">

<menuitem id="32783" caption="Помощ"/>

<menuitem id="32816" caption="Проверка за нова версия..."/>

<menuitem/>

<menuitem id="57664" caption="&За NeoRouter..."/>

</menuitem>

</menu>

<menu id="9121">

<menuitem caption="Customize">

<menuitem id="9123" caption="&Ресет"/>

<menuitem id="9124" caption="&Премахни"/>

<menuitem/>

<menuitem id="9125" caption="&Име:"/>

<menuitem/>

<menuitem id="9126" caption="Картинка бутон &Копирай"/>

<menuitem id="9127" caption="Картинка бутон &Вмъкни"/>

<menuitem id="9128" caption="Re&set Button Image"/>

<menuitem id="9129" caption="&Edit Button Image..."/>

<menuitem id="9130" caption="Change &Button Image"/>

<menuitem/>

<menuitem id="9131" caption="Осно&вен стил"/>

<menuitem id="9133" caption="&Само текст"/>

<menuitem id="9132" caption="Картинка &и текст"/>

<menuitem/>

<menuitem id="9134" caption="Създай &Група"/>

</menuitem>

</menu>

<menu id="9316">

<menuitem caption="RClickOutlookBar">

<menuitem id="9331" caption="М&алки икони"/>

<menuitem id="9330" caption="Гол&еми икони"/>

</menuitem>

<menuitem caption="RClickHexEdit">

<menuitem id="57643" caption="&Отмяна"/>

<menuitem/>

<menuitem id="57635" caption="Из&режи"/>

<menuitem id="57634" caption="&Копирай"/>

<menuitem id="57637" caption="&Вмъкни"/>

<menuitem id="57632" caption="&Изтрий"/>

<menuitem/>

<menuitem id="57642" caption="Маркирай &Всичко"/>

</menuitem>

<menuitem caption="RClickHeader">

<menuitem id="9325" caption="Sort Ascending"/>

<menuitem id="9326" caption="Sort Descending"/>

<menuitem/>

<menuitem caption="Alignment">

<menuitem id="9327" caption="Ляво подравняване"/>

<menuitem id="9328" caption="Централно подравняване"/>

<menuitem id="9329" caption="Дясно подравняване"/>

</menuitem>

</menuitem>

</menu>

<menu id="9977">

<menuitem caption="HF">

<menuitem id="101" caption="&&d Short date format"/>

<menuitem id="102" caption="&&D Long date format"/>

<menuitem/>

<menuitem id="103" caption="&&t Time"/>

<menuitem id="104" caption="&&T Time (24 hour)"/>

<menuitem/>

<menuitem id="105" caption="&&p Страница номер"/>

<menuitem id="106" caption="&&P Брой страници"/>

<menuitem/>

<menuitem id="108" caption="&&b Left Alignment &&b Center Alignment &&b Right Alignment"/>

<menuitem/>

<menuitem id="109" caption="&&w Window Title"/>

<menuitem id="110" caption="&&&& Ampersand (&&)"/>

<menuitem id="111" caption="\\n Нов ред"/>

</menuitem>

</menu>

<dialog id="100" fontface="MS Shell Dlg" style="-2134376248" position="0, 0, 235, 95">

<control resource="128" style="1342177283" position="14, 14, 21, 20"/>

<control id="1024" style="1342308480" position="42, 15, 186, 8"/>

<control id="1026" position="42, 56, 186, 8"/>

<control id="1" class="BUTTON" caption="Да" style="1342373889" position="178, 72, 50, 16"/>

<control id="1025" position="42, 36, 186, 8"/>

</dialog>

<dialog id="130" fontface="MS Shell Dlg" style="1074266184" position="0, 0, 135, 131">

<control id="1013" class="SysTreeView32" style="1350631424" styleex="32" position="0, 0, 135, 100"/>

<control id="1010" style="1342308608" position="0, 103, 135, 27"/>

</dialog>

<dialog id="131" fontface="MS Shell Dlg" style="1074266184" position="0, 0, 133, 220">

<control id="1001" class="COMBOBOX" style="1344340290" position="6, 70, 119, 30"/>

<control id="1003" class="EDIT" style="1350631584" position="6, 96, 119, 14"/>

<control id="1005" class="COMBOBOX" style="1344340290" position="6, 124, 119, 30"/>

<control id="1006" class="BUTTON" caption="Запомни паролата ми" style="1342242819" position="6, 142, 119, 10"/>

<control id="1007" class="BUTTON" caption="Свързвай ме автоматично" style="1342242819" position="6, 152, 119, 10"/>

<control id="1027" class="BUTTON" caption="Стартиране с Windows" style="1342242819" position="6, 163, 119, 10"/>

<control id="1008" class="BUTTON" caption="&ВХОД" style="1342242817" position="41, 182, 50, 14"/>

<control id="1000" caption="Потребителско име:" position="6, 59, 119, 8"/>

<control id="1002" caption="Парола:" position="6, 86, 119, 8"/>

<control id="1004" caption="Свързване към:" position="6, 113, 119, 8"/>

<control id="1028" position="42, 3, 51, 44"/>

<control id="1069" style="1342308353" position="6, 85, 119, 8"/>

<control id="1009" class="BUTTON" caption="&Отказ" style="1342242816" position="41, 115, 50, 14"/>

<control id="1010" caption="Прогрес..." position="18, 99, 96, 5"/>

</dialog>

<dialog id="150" caption="Добавяне на нова група" fontface="MS Shell Dlg" style="-2134376248" position="0, 0, 210, 116">

<control id="1016" class="EDIT" style="1350631552" position="76, 32, 120, 14"/>

<control id="1" class="BUTTON" caption="Да" style="1342242817" position="98, 95, 50, 14"/>

<control id="2" class="BUTTON" caption="Отказ" style="1342242816" position="153, 95, 50, 14"/>

<control class="BUTTON" caption=" Информация за група" style="1342177287" position="7, 7, 196, 76"/>

<control caption="Име на група:" position="17, 34, 58, 8"/>

</dialog>

<dialog id="151" caption="Промяна на група" fontface="MS Shell Dlg" style="-2134376248" position="0, 0, 189, 118">

<control id="1017" class="EDIT" style="1350633600" position="7, 18, 175, 14"/>

<control id="1018" class="EDIT" style="1350631552" position="7, 58, 175, 14"/>

<control id="1" class="BUTTON" caption="Да" style="1342242817" position="79, 97, 50, 14"/>

<control id="2" class="BUTTON" caption="Отказ" style="1342242816" position="132, 97, 50, 14"/>

<control caption="Старо име на група:" position="7, 7, 175, 8"/>

<control caption="Ново име на група:" position="7, 47, 175, 8"/>

</dialog>

<dialog id="152" caption="Добави този компютър" fontface="MS Shell Dlg" style="-2134376248" position="0, 0, 198, 158">

<control id="1019" class="LISTBOX" style="1352728835" position="14, 19, 169, 104"/>

<control id="1" class="BUTTON" caption="Да" style="1342242817" position="85, 137, 50, 14"/>

<control id="2" class="BUTTON" caption="Отказ" style="1342242816" position="141, 137, 50, 14"/>

<control class="BUTTON" caption=" Групи" style="1342177287" position="7, 7, 184, 125"/>

</dialog>

<dialog id="153" caption="Добави компютър" fontface="MS Shell Dlg" style="1086849096" position="0, 0, 272, 130">

<control id="1020" class="LISTBOX" style="1352728835" position="6, 15, 259, 108"/>

<control caption=" Избор на компютър:" position="6, 3, 255, 8"/>

</dialog>

<dialog id="154" caption="Добави компютър" fontface="MS Shell Dlg" style="1086849096" position="0, 0, 272, 130">

<control id="1019" class="LISTBOX" style="1352728835" position="6, 15, 259, 108"/>

<control caption="Избери група:" position="6, 3, 259, 8"/>

</dialog>

<dialog id="171" caption="Управление Добавки" fontface="MS Shell Dlg" style="-2134376248" position="0, 0, 301, 222">

<control id="1034" class="LISTBOX" style="1352728929" position="7, 36, 287, 160"/>

<control id="1053" class="BUTTON" caption="Инсталирай" style="1342242816" position="189, 201, 50, 14"/>

<control id="1" class="BUTTON" caption="Затвори" style="1342242817" position="244, 201, 50, 14"/>

<control id="1036" caption="Преглед и управление на инсталираните на този компютър Добавки." position="7, 7, 287, 11"/>

<control id="1035" caption="Инструменти" position="7, 20, 287, 14"/>

<control id="1055" caption="Галерия Добавки" position="7, 207, 80, 8"/>

</dialog>

<dialog id="173" caption="Настройка Добавки" fontface="MS Shell Dlg" style="-2134376248" position="0, 0, 265, 183">

<control id="1037" class="EDIT" style="1350631552" position="59, 14, 199, 12"/>

<control id="1039" class="EDIT" style="1350631552" position="59, 44, 185, 12"/>

<control id="1044" class="BUTTON" caption="..." style="1342242816" position="245, 44, 13, 14"/>

<control id="1041" class="EDIT" style="1350631552" position="59, 63, 199, 12"/>

<control id="1052" class="COMBOBOX" style="1344339971" position="59, 81, 199, 30"/>

<control id="1043" class="BUTTON" caption="Kартинка..." style="1342242816" position="59, 102, 56, 14"/>

<control id="1045" class="BUTTON" caption="Импорт..." style="1342242816" position="117, 102, 56, 14"/>

<control id="1046" class="BUTTON" caption="Експорт..." style="1342242816" position="175, 102, 56, 14"/>

<control id="1" class="BUTTON" caption="Да" style="1342242817" position="155, 162, 50, 14"/>

<control id="2" class="BUTTON" caption="Отказ" style="1342242816" position="208, 162, 50, 14"/>

<control id="1009" style="1342177283" position="7, 10, 21, 20"/>

<control style="1342177296" position="7, 36, 251, 1"/>

<control caption="Команда:" position="7, 44, 48, 8"/>

<control caption="Бележка:" position="7, 63, 48, 8"/>

<control caption="Стартиране:" position="7, 81, 48, 8"/>

</dialog>

<dialog id="175" caption="Редактирай Команда" fontface="MS Shell Dlg" style="-2134376248" position="0, 0, 278, 214">

<control id="1047" class="EDIT" style="1350631808" position="59, 30, 198, 14"/>

<control id="1050" class="BUTTON" caption="..." style="1342242816" position="258, 30, 13, 14"/>

<control id="1048" class="EDIT" style="1350631808" position="59, 50, 212, 14"/>

<control id="1049" class="SysListView32" style="1350633485" position="7, 81, 264, 107"/>

<control id="1" class="BUTTON" caption="Да" style="1342242817" position="167, 193, 50, 14"/>

<control id="2" class="BUTTON" caption="Отказ" style="1342242816" position="221, 193, 50, 14"/>

<control caption="Target:" position="7, 30, 46, 8"/>

<control caption="Parameters:" position="7, 50, 46, 8"/>

<control caption="Variables:" position="7, 70, 46, 8"/>

<control caption="You can use the following variables in the command. Select and double-click on the variable to add it to the command." position="7, 7, 264, 22"/>

</dialog>

<dialog id="176" caption="Проверка за нова версия - NeoRouter" fontface="MS Shell Dlg" style="-2134376248" position="0, 0, 220, 134">

<control id="1" class="BUTTON" caption="Да" style="1342242817" position="90, 113, 50, 14"/>

<control resource="128" style="1342177283" position="14, 14, 20, 20"/>

<control caption="Последна проверка:" position="45, 14, 74, 9"/>

<control caption="Проверка:" position="45, 28, 74, 8"/>

<control id="1058" caption="Седмично" position="121, 28, 108, 8"/>

<control id="1057" position="121, 14, 108, 8"/>

<control caption="Вашата версия е:" position="45, 42, 74, 8"/>

<control caption="Най-новата версия е:" position="45, 55, 74, 8"/>

<control id="1059" position="121, 42, 108, 8"/>

<control id="1060" position="121, 55, 108, 8"/>

<control id="1061" caption="Натиснете тук за обновяване" style="1342308353" position="7, 98, 222, 8"/>

<control id="1056" position="46, 72, 182, 18"/>

</dialog>

<dialog id="178" caption="Настройки на връзката с Интернет" fontface="MS Shell Dlg" style="-2134376248" position="0, 0, 244, 172">

<control id="1062" class="BUTTON" caption="Директна връзка / Без прокси сървър" style="1342373897" position="13, 20, 217, 10"/>

<control id="1063" class="BUTTON" caption="Свързване чрез прокси сървър:" style="1342242825" position="13, 33, 217, 10"/>

<control id="1066" class="COMBOBOX" style="1344340227" position="77, 47, 153, 30"/>

<control id="1064" class="EDIT" style="1350631552" position="77, 66, 101, 14"/>

<control id="1065" class="EDIT" style="1350639744" position="204, 66, 26, 14"/>

<control id="1027" class="BUTTON" caption="Идентифициране" style="1342242819" position="23, 89, 70, 10"/>

<control id="1001" class="EDIT" style="1350631552" position="77, 103, 153, 14"/>

<control id="1003" class="EDIT" style="1350631584" position="77, 121, 153, 14"/>

<control id="1" class="BUTTON" caption="Да" style="1342242817" position="133, 151, 50, 14"/>

<control id="2" class="BUTTON" caption="Отказ" style="1342242816" position="187, 151, 50, 14"/>

<control class="BUTTON" caption=" Настройка на връзката с Интернет" style="1342177287" position="7, 7, 230, 139"/>

<control caption="Сървър:" position="23, 68, 47, 8"/>

<control caption="Порт:" position="183, 69, 17, 8"/>

<control caption="Протокол:" position="23, 49, 47, 8"/>

<control caption="Парола:" position="23, 124, 38, 8"/>

<control caption="Име:" position="23, 106, 34, 8"/>

</dialog>

<dialog id="180" caption="Промяна на парола" fontface="MS Shell Dlg" style="-2134376248" position="0, 0, 233, 121">

<control id="1073" class="EDIT" style="1350631584" position="98, 23, 121, 14"/>

<control id="1074" class="EDIT" style="1350631584" position="98, 43, 121, 14"/>

<control id="1067" class="EDIT" style="1350631584" position="98, 64, 121, 14"/>

<control id="1" class="BUTTON" caption="Да" style="1342242817" position="119, 100, 50, 14"/>

<control id="2" class="BUTTON" caption="Отказ" style="1342242816" position="176, 100, 50, 14"/>

<control class="BUTTON" caption=" Промяна на текущата парола" style="1342177287" position="7, 7, 219, 85"/>

<control caption="Стара парола:" position="15, 25, 79, 8"/>

<control caption="Нова парола:" position="15, 46, 79, 8"/>

<control caption="Потвърди новата парола:" position="15, 67, 79, 8"/>

</dialog>

<dialog id="9114" caption="&Menus" fontface="MS Shell Dlg" style="1086324808" position="0, 0, 230, 150">

<control id="100" caption="Application Menus" position="4, 5, 222, 8"/>

<control id="101" caption="Context Menus" position="4, 80, 222, 8"/>

<control caption="&Show Menu:" position="10, 20, 44, 11"/>

<control id="102" class="COMBOBOX" style="1344339971" position="54, 18, 159, 79"/>

<control id="103" class="BUTTON" caption="Reset" style="1342242816" position="10, 57, 70, 14"/>

<control id="106" caption="Default menu\nDefault application menu" position="37, 34, 181, 18"/>

<control id="107" resource="0" style="1342177283" position="10, 32, 21, 20"/>

<control caption="Select &context menu:" position="10, 92, 68, 10"/>

<control id="104" class="COMBOBOX" style="1344339971" position="83, 90, 130, 79"/>

<control id="105" class="BUTTON" caption="Reset" style="1342242816" position="10, 108, 70, 14"/>

</dialog>

<dialog id="9115" caption="Редактор Бутони" fontface="MS Shell Dlg" style="-1865940792" position="0, 0, 253, 185">

<control caption="Picture" position="7, 7, 86, 8"/>

<control class="BUTTON" caption="Colors" style="1342177287" position="102, 106, 80, 71"/>

<control class="BUTTON" caption="Move" style="1342177287" position="101, 72, 81, 31"/>

<control class="BUTTON" caption="Preview" style="1342177287" position="7, 106, 86, 71"/>

<control class="BUTTON" caption="Tools" style="1342177287" position="101, 9, 81, 60"/>

<control id="1" class="BUTTON" caption="Да" style="1342242817" position="193, 7, 50, 14"/>

<control id="2" class="BUTTON" caption="Отказ" style="1342242816" position="193, 25, 50, 14"/>

<control id="100" style="1342177543" position="7, 17, 86, 80"/>

<control id="101" style="1342308865" styleex="131072" position="14, 117, 73, 54"/>

<control caption="Transparent" position="135, 156, 42, 8"/>

<control id="105" style="1342308608" position="116, 153, 15, 15"/>

<control id="103" caption="Tools" style="1082262017" position="112, 21, 60, 43"/>

<control id="104" caption="Move" style="1082262017" position="111, 83, 62, 12"/>

<control id="106" style="1342308620" position="109, 144, 15, 15"/>

<control id="102" caption="Colors" style="1082262017" position="107, 121, 68, 12"/>

</dialog>

<dialog id="9116" caption="&Keyboard" fontface="MS Shell Dlg" style="1086324808" position="0, 0, 230, 150">

<control caption="Cate&gory:" position="4, 5, 89, 8"/>

<control id="100" class="COMBOBOX" style="1344339971" position="4, 15, 91, 147"/>

<control id="101" caption="Co&mmands:" position="4, 28, 89, 8"/>

<control id="102" class="LISTBOX" style="1352728897" position="4, 38, 91, 77"/>

<control id="103" caption="K&ey assignments:" position="100, 28, 73, 8"/>

<control id="104" class="LISTBOX" style="1352728897" position="100, 38, 75, 51"/>

<control id="105" caption="Press &new shortcut key:" position="100, 93, 100, 8"/>

<control id="106" class="EDIT" style="1350631552" position="100, 103, 75, 12"/>

<control id="107" class="BUTTON" caption="&Assign" style="1342242816" position="179, 39, 49, 14"/>

<control id="108" class="BUTTON" caption="&Remove" style="1342242816" position="179, 56, 49, 14"/>

<control id="109" class="BUTTON" caption="Re&set All" style="1342242816" position="179, 73, 49, 14"/>

<control id="110" caption="Description:" position="4, 117, 89, 8"/>

<control id="111" styleex="131072" position="4, 127, 171, 19"/>

</dialog>

<dialog id="9117" caption="Tool&bars" fontface="MS Shell Dlg" style="1086324808" position="0, 0, 230, 150">

<control caption="Toolb&ars:" position="4, 5, 148, 8"/>

<control id="100" class="LISTBOX" style="1352728913" position="4, 15, 150, 131"/>

<control id="101" class="BUTTON" caption="&New..." style="1342242816" position="158, 15, 70, 14"/>

<control id="102" class="BUTTON" caption="&Rename..." style="1342242816" position="158, 33, 70, 14"/>

<control id="103" class="BUTTON" caption="&Delete" style="1342242816" position="158, 51, 70, 14"/>

<control id="104" class="BUTTON" caption="R&eset..." style="1342242816" position="158, 69, 70, 14"/>

</dialog>

<dialog id="9118" caption="&Options" fontface="MS Shell Dlg" style="1086324808" position="0, 0, 230, 150">

<control id="108" caption="Personalized Menus and Toolbars" position="4, 5, 222, 8"/>

<control id="100" class="BUTTON" caption="Always show full me&nus" style="1342242819" position="10, 17, 216, 10"/>

<control id="101" class="BUTTON" caption="Show full menus after a short &delay" style="1342242819" position="22, 29, 204, 10"/>

<control id="102" class="BUTTON" caption="&Reset menu and toolbar usage data" style="1342242816" position="10, 42, 125, 14"/>

<control id="107" caption="Other" position="4, 70, 222, 8"/>

<control id="103" class="BUTTON" caption="&Големи картинки" style="1342242819" position="10, 82, 216, 10"/>

<control id="104" class="BUTTON" caption="Show Screen&Tips on toolbars" style="1342242819" position="10, 93, 216, 10"/>

<control id="105" class="BUTTON" caption="Show s&hortcut keys in ScreenTips" style="1342242819" position="22, 104, 204, 10"/>

<control caption="&Menu animations:" position="10, 117, 56, 8"/>

<control id="106" class="COMBOBOX" style="1344339971" position="70, 115, 79, 65"/>

</dialog>

<dialog id="9119" caption="&Commands" fontface="MS Shell Dlg" style="1086324808" position="0, 0, 230, 150">

<control caption="To add a command to a toolbar: select a category and drag the command out of this dialog box to a toolbar." position="4, 5, 220, 19"/>

<control caption="Cate&gories:" position="4, 25, 80, 8"/>

<control id="100" class="LISTBOX" style="1352728833" position="4, 35, 81, 111"/>

<control caption="Comman&ds:" position="90, 25, 134, 8"/>

<control id="101" class="LISTBOX" style="1352728849" position="90, 35, 135, 111"/>

</dialog>

<dialog id="9120" caption="New Toolbar" fontface="MS Shell Dlg" style="-2134376248" position="0, 0, 186, 52">

<control caption="&Toolbar name:" position="4, 4, 178, 8"/>

<control id="100" class="EDIT" style="1350631552" position="4, 15, 178, 12"/>

<control id="1" class="BUTTON" caption="Да" style="1342242817" position="78, 34, 50, 14"/>

<control id="2" class="BUTTON" caption="Отказ" style="1342242816" position="132, 34, 50, 14"/>

</dialog>

<dialog id="9312" caption="Съвет на деня" fontface="MS Shell Dlg" style="-2134376248" position="0, 0, 279, 157">

<control id="1" class="BUTTON" caption="&Затвори" style="1342242817" position="221, 136, 50, 14"/>

<control id="100" class="BUTTON" caption="&Show tips at startup" style="1342242819" position="7, 140, 120, 10"/>

<control id="101" class="BUTTON" caption="&Next Tip" style="1342242816" position="162, 136, 50, 14"/>

<control id="102" style="1073741832" position="8, 7, 263, 123"/>

</dialog>

<dialog id="9313" caption="Custom" fontface="MS Shell Dlg" style="1321205832" position="0, 0, 147, 161">

<control id="100" caption="&Colors:" position="2, 4, 43, 10"/>

<control id="101" style="1342242823" position="3, 15, 119, 86"/>

<control id="102" style="1342242823" position="126, 15, 20, 86"/>

<control id="104" caption="&Hue:" position="7, 108, 18, 8"/>

<control id="115" class="EDIT" style="1350639744" position="25, 106, 33, 13"/>

<control id="112" class="msctls_updown32" caption="Spin1" style="1342177318" position="49, 105, 10, 14"/>

<control id="105" caption="&Sat:" position="7, 125, 18, 8"/>

<control id="114" class="EDIT" style="1350639744" position="25, 122, 33, 13"/>

<control id="116" class="msctls_updown32" caption="Spin2" style="1342177318" position="49, 122, 10, 14"/>

<control id="106" caption="&Lum:" position="7, 140, 18, 8"/>

<control id="113" class="EDIT" style="1350639744" position="25, 138, 33, 13"/>

<control id="117" class="msctls_updown32" caption="Spin3" style="1342177318" position="49, 137, 10, 14"/>

<control id="107" caption="&Red:" position="65, 108, 23, 8"/>

<control id="110" class="EDIT" style="1350639744" position="89, 106, 33, 13"/>

<control id="119" class="msctls_updown32" caption="Spin1" style="1342177318" position="113, 105, 11, 14"/>

<control id="108" caption="&Green:" position="65, 125, 23, 8"/>

<control id="111" class="EDIT" style="1350639744" position="89, 122, 33, 13"/>

<control id="120" class="msctls_updown32" caption="Spin2" style="1342177318" position="113, 122, 11, 14"/>

<control id="109" caption="&Blue:" position="65, 140, 23, 8"/>

<control id="118" class="EDIT" style="1350639744" position="89, 138, 33, 13"/>

<control id="121" class="msctls_updown32" caption="Spin3" style="1342177318" position="113, 137, 11, 14"/>

</dialog>

<dialog id="9314" caption="Standard" fontface="MS Shell Dlg" style="1321205832" position="0, 0, 147, 161">

<control id="100" caption="&Colors:" position="2, 4, 43, 10"/>

<control id="103" style="1342242823" position="0, 15, 147, 145"/>

</dialog>

<dialog id="9315" caption="Arrange Windows" fontface="MS Shell Dlg" style="-1865678776" position="0, 0, 301, 164">

<control caption="Select &Window:" position="7, 7, 147, 8"/>

<control id="100" class="LISTBOX" style="1353779539" position="7, 17, 216, 140"/>

<control id="101" class="BUTTON" caption="&Activate" style="1342242816" position="233, 7, 62, 14"/>

<control id="1" class="BUTTON" caption="&OK" style="1342242816" position="233, 24, 62, 14"/>

<control id="105" class="BUTTON" caption="&Save" style="1342242816" position="233, 41, 62, 14"/>

<control id="104" class="BUTTON" caption="&Close Window" style="1342242816" position="233, 58, 62, 14"/>

<control id="102" class="BUTTON" caption="Casca&de" style="1342242816" position="233, 75, 62, 14"/>

<control id="106" class="BUTTON" caption="Tile &Horizontally" style="1342242816" position="233, 92, 62, 14"/>

<control id="107" class="BUTTON" caption="Tile &Vertically" style="1342242816" position="233, 109, 62, 14"/>

<control id="103" class="BUTTON" caption="Minimi&ze" style="1342242816" position="233, 126, 62, 14"/>

</dialog>

<dialog id="9976" fontface="MS Shell Dlg" style="1073741892" position="0, 0, 392, 16">

<control id="58116" class="BUTTON" caption="&Print..." style="1342275584" position="2, 2, 44, 12"/>

<control id="58114" class="BUTTON" caption="&Next Page" style="1342275584" position="48, 2, 44, 12"/>

<control id="58115" class="BUTTON" caption="Pre&v Page" style="1342275584" position="94, 2, 44, 12"/>

<control id="58113" class="BUTTON" style="1342275584" position="140, 2, 44, 12"/>

<control id="58117" class="BUTTON" caption="Zoom &In" style="1342275584" position="186, 2, 44, 12"/>

<control id="58118" class="BUTTON" caption="Zoom &Out" style="1342275584" position="232, 2, 44, 12"/>

<control id="58112" class="BUTTON" caption="&Close" style="1342275584" position="278, 2, 44, 12"/>

</dialog>

<dialog id="30721" caption="New" fontface="MS Shell Dlg" style="-2134376252" position="9, 26, 183, 70">

<control caption="&New " style="1342177280" position="6, 5, 123, 8"/>

<control id="100" class="LISTBOX" style="1352728577" position="6, 15, 125, 49"/>

<control id="1" class="BUTTON" caption="Да" style="1342242817" position="137, 6, 40, 14"/>

<control id="2" class="BUTTON" caption="Отказ" style="1342242816" position="137, 23, 40, 14"/>

<control id="57670" class="BUTTON" caption="&Помощ" style="1342242816" position="137, 43, 40, 14"/>

</dialog>

<dialog id="30734" fontface="MS Shell Dlg" style="-2134376248" position="9, 26, 183, 70"/>

</resource>